آلیاژ با دمای بالا

  • آلیاژ با دمای بالا

    شیمی کاربرد کربن معمولی 0.080 حداکثر منگنز 2.00 حداکثر سیلیکون 0.75 حداکثر کروم 24.00- 26.00 نیکل 19.00- 22.00 مولیبدن 0.75 حداکثر فسفر 0.040 پوند حداکثر 0.040 درصد g/cm³ مقاومت الکتریکی میکروهم در (میکروهم سانتی متر) 68 درجه فارنهایت (20°C) 37.0 (94.0) گرمای ویژه BTU/lb/°F (kJ/kg•K) 32-212°F (0-100°C) 0.12 (0.50) هدایت حرارتی BTU/hr/ft²/ft/ درجه فارنهایت (W/m•K) در 212 درجه فارنهایت (100 درجه سانتیگراد) 8....