نیکل

  • نیکل

    آلیاژ درجه حرارت بالا ترکیب شیمیایی درجه Ni Fe Cu C Mn S Si Nickel200 ≤0.4 ≤0.25 ≤0.15 ≤0.35 ≤0.01 ≤0.35 نیکل 201 ≤0.2 ≤0.2 ≤0 ≤0 1 ≤0.35 حداقل خاصیت آلیاژی استحکام کششی شرایط محصول محصول RmN /m㎡ قدرت تسلیم Rp0.2N/m㎡ ازدیاد طول به عنوان درصد سختی برینل HB چوب و نوار نورد گرم 60~85 15~45 35~55 45~80 چوب و نوار سرد کشیده یا بازپخت 55~75 15...