اینکونل

  • نادیده بگیرم

    آلیاژ دمای بالا ترکیب شیمیایی درجه C Si Mn SP Cr Ni Fe Al Ti Cu Mo Nb غیر بزرگتر از Inconel600 0.15 0.5 1 0.015 0.03 14~17 پایه 6~10 - - ≤0.5 - - - ≤0.5 - - - ≤0.5 - - - 1.1601.0.5 - Inconel1601. 25 پایه 10 × 15 1 ~ 1.7 - ≤1 - - - Inconel625 0.1 0.5 0.5 0.015 0.015 20 × 23 پایه ≤5 ≤0.4 ≤0.4 - 8.1 ≤1 ≤ 0.4 ≤1 ≤10 0.2 0.35 0...